Werken in hypoxie - Gezondheidsrisico van een verminderd zuurstofgehalte van de lucht op het werk (2014)

Artikel in Veiligheidsnieuws, Tijdschrift van PreBes (2014)

Conclusies

Blootstellingsrisico’s
Kwantitatieve relaties tussen zuurstofniveau, tijd en gezondheidseffecten zijn zeer beperkt. Het betreffen meestal kwalitatieve studies. Er zijn nog steeds weinig gegevens over hypoxisch milieu in de brandpreventie. Studies zijn vaak bij dieren, ofwel in het hooggebergte, de lucht- of ruimtevaart.
Gezondheidseffecten zijn sneller waar te nemen bij gevoelige personen (hartlijders, longpatiënten, bloedziektes).
Tot op een niveau van 17% zuurstof of meer op zeeniveau (= 80% SaO2) zijn er geen nadelige gezondheidseffecten waarneembaar, ook niet bij gevoelige personen. Fysiologische effecten op hart en longen, zoals de toename van hartfrequentie en ademfrequentie, kunnen niet als nadelig voor de gezondheid beschouwd worden.
Tussen 14 en 17% treden er ook neurologische effecten (hersenen en zenuwen) op en vermindert de prestatie kwalitatief en kwantitatief, zeker bij complexe(re) taken.
Een zuurstofvolumepercentage lager dan 14% moeten als nadelig voor de gezondheid beschouwd worden.
Mensen met ernstig hartlijden en ernstige longziektes zijn waarschijnlijk niet meer beroepsactief. Personen met lichtere vormen kunnen nog wel aan het werk zijn. Vele personen zijn zich niet bewust van niet-ernstige of beginnende hartziektes.

Arbeidsgeneeskunde
Voorafgaandelijk aan de tewerkstelling is er een arbeidsgeneeskundig onderzoek noodzakelijk om eventueel hartlijden, longziektes en bloedziektes op te sporen, die blootstelling aan hypoxie niet toelaten. Zwangere vrouwen mogen niet blootgesteld worden aan hypoxie.
Bij klachten tijdens de tewerkstelling moet de mogelijkheid bestaan om de arbeidsgeneesheer te consulteren. De klachten treden meestal snel op na de eerste blootstelling.
Bij eventuele klachten (hoofdpijn, misselijkheid) tijdens tewerkstelling, dient de werknemer de ruimte met hypoxie te verlaten en de arbeidsgeneesheer contacteren. 
De lunch- en andere pauzes dienen genomen te worden in een ruimte zonder hypoxie (15 tot 30 minuten) volgens UIAA.
Het Zwitserse SUVA laat maximaal 4 uur ononderbroken arbeid toe bij 15-17% en maximaal 6 uur per dag. Onder 15% slechts maximaal 2 uur na elkaar en 6 uur maximaal per dag.
Langetermijneffecten van werken in hypoxie zijn onbekend (RIVM/SIR).

Referenties

Angerer P., Nowak D. Working in permanent hypoxia for fire-protection – impact on health. Int Arch Occup Environ Health 2003; 76: 87-102.

Berg P., Lindgren A. Fire Prevention and Health Assessment in Hypoxic Environment. Department of Fire Safety Engineering, Lund University, Sweden. Report 5144, Lund 2004: 1-126.

International Mountaineering and Climbing Federation (Union Internationale des Associations d’Alpinisme (UIAA)). Küpper Th., Milledge J.S., Hillebrandt D., Kubalova J., Hefti U., Basnayt B., Gieseler U., Schöffl V. Consensus Statement of the UIAA Medical Commission. Vol/No.15: Work in Hypoxic Conditions. Intended for Physicians, Occupational Health and Safety Advisors, Interested Non-medical Persons. Berne (Switzerland), 2009: 1-24.

Instituut Tropische Geneeskunde Antwerpen. Hoogteziekte.

Huke M, Heger M, Jansing P, et al. Handlungsanleitung für die Beurteilung von Arbeiten in sauerstoffreduzierter Atmosphäre für die Arbeitsschutzverwaltungen der Länder LV 38. (Operational guidelines for the evaluation of work in oxygen reduced atmosphere for the Departements for Occupational Health and Safety of the federal states.) Länderausschuss für Arbeitsschutz und Sicherheitstechnik (LASI). München: Bayerisches Staatsministerium för Gesundheit, Ernährung und Verbraucherschutz, 2005: 1-16.

Küpper T., Milledge J.S., Hillebrandt D., Kubalova J., Hefti U., Basnayt B., Gieseler U., Arnold S., Schoffl V. Occupational aspects of work in hypoxic conditions – The new recommendation of the Medical Commission of the Union Internationale des Associations d’Alpinisme (UIAA Medcom). Medicina Sportiva 2010; 14 (1): 34-39.

Lippsett et al. In boek: Patty’s Industrial Hygiene. Vol. II Part F. 4th Edition. 1994.

National Institute of Occupational Safety and Health (NIOSH). A guide to safety in confined Space.  Pettit T. & Linn H. 1987.

Rekus J.F. Is 19.5 percent oxygen really safe? Occup Haz 1999; 61: 49-56.

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) – Centrum voor Stoffen en Integrale Risicoschatting (SIR). van Raaij M.T.M. en Schefferlie G.J. De Veiligheids- en gezondheidseffecten van werken in een besloten hypoxische omgeving. SIR Adviesrapport no 19223A00, 23 juni 2006, 1-29.
Kortweg: Gezondheidseffecten bij hypoxie
http://docs.minszw.nl/pdf/92/2008/92_2008_1_19676.pdf

No comments:

Post a Comment